BEEF SHOULDER & CHUCK

Chuck, bone in

DE — Zungenstück mit Knochen
IT — Reale con osso
FR — Basse côte avec os
RU — Толстый край на кости
CN — 肩肉,带骨

Give us a call!

+31 74 35 77 401